Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 70/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-12-17 w sprawie przygotowania projektów uchwał rady Miasta Brańsk na XII sesję"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 70/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-12-17 w sprawie przygotowania projektów uchwał rady Miasta Brańsk na XII sesję

    Obowiązywała od 2016-12-13 15:25:22 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20160119_103306.pdf".