Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-12-08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.Zakup i dostawa węgla dla Urzędu Miasta Brańsk na okres grzewczy 2015/2016"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 68/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-12-08 w sprawie powołania Komisji Przetargowej celem przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.Zakup i dostawa węgla dla Urzędu Miasta Brańsk na okres grzewczy 2015/2016

    Obowiązywała od 2016-12-13 15:06:57 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20160119_102348.pdf".