Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 61/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-11-10 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 61/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-11-10 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

    Obowiązywała od 2016-12-13 14:58:31 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20160119_093708.pdf".