Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 59/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-11-09 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na X sesję."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 59/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-11-09 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na X sesję.

    Obowiązywała od 2016-12-13 14:50:45 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20160119_092706.docx".