Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 53/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-09-30 Zarządzenie Nr 53/15 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2015 rok."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 53/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-09-30 Zarządzenie Nr 53/15 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2015 rok.

    Obowiązywała od 2016-12-13 14:35:36 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20160118_124454.pdf".