Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 51/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-09-25 w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 51/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-09-25 w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

    Obowiązywała od 2016-12-13 14:31:19 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20160118_124036.pdf".