Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 48/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-09-17 Zarządzenie Nr 48/15 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Brańsk"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 48/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-09-17 Zarządzenie Nr 48/15 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Brańsk

    Obowiązywała od 2016-12-13 14:24:25 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Dodanie pliku "36910_20160118_123437.pdf".