Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 47/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-09-16 w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.Wykonanie otworu studziennego nr 3 oraz zakup i montaż."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 47/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-09-16 w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.Wykonanie otworu studziennego nr 3 oraz zakup i montaż.

    Obowiązywała od 2016-12-13 14:22:50 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20160118_123038.pdf".