Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 46/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-09-04 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na VIII sesję"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 46/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-09-04 w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miasta Brańsk na VIII sesję

    Obowiązywała od 2016-12-13 14:19:45 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20150904_130859.pdf".