Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 43/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-08-12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących mienie miasta Brańsk położonych na terenie adm. m. Brańsk"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 43/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-08-12 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących mienie miasta Brańsk położonych na terenie adm. m. Brańsk

    Obowiązywała od 2016-12-13 13:59:09 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20150904_123057.pdf".