Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 42/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-08-12 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 42/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-08-12 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

    Obowiązywała od 2016-12-13 13:57:57 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20150904_122822.pdf".