Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 41/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-08-12 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Brańsk oraz planów finansowych sam. inst.kultury za I pół. 2015 r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 41/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-08-12 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Brańsk oraz planów finansowych sam. inst.kultury za I pół. 2015 r.

    Obowiązywała od 2016-12-13 13:56:43 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20150904_122443.pdf".