Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 40/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-08-10 w sprawie oddania nieruchomości w wieczyste użytkowanie i przeniesienie własności budynków w drodze bezprzetargowej"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 40/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-08-10 w sprawie oddania nieruchomości w wieczyste użytkowanie i przeniesienie własności budynków w drodze bezprzetargowej

    Obowiązywała od 2016-12-13 13:49:56 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20150904_121638.pdf".