Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 39/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-07-28 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Brańsk z VII sesji"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 39/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-07-28 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Brańsk z VII sesji

    Obowiązywała od 2016-12-13 13:46:18 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20150904_121224.pdf".