Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 35/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-06-25 w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.Przebudowa ulicy Kopernika w Brańsku."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 35/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-06-25 w sprawie powołania komisji przetargowej celem przeprowadzenia przetargu na zadanie pn.Przebudowa ulicy Kopernika w Brańsku.

    Obowiązywała od 2016-12-13 13:41:36 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20150904_120312.pdf".