Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 33/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-06-05 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Brańsk z VI sesji"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 33/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-06-05 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Brańsk z VI sesji

    Obowiązywała od 2016-12-13 13:33:31 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20150904_115914.pdf".