Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 32/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-06-02 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości położonej na terenie administracyjnym m.Brańsk stanowiącej wł. Gm. Miejskiej Brańsk ozn. nr geod. 2183 o pow. 0,7142 ha."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 32/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-06-02 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości położonej na terenie administracyjnym m.Brańsk stanowiącej wł. Gm. Miejskiej Brańsk ozn. nr geod. 2183 o pow. 0,7142 ha.

    Obowiązywała od 2016-12-13 13:31:39 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20150904_115748.pdf".