Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-04-30 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2015 rok"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-04-30 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2015 rok

    Obowiązywała od 2016-12-13 13:27:16 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20150904_114842.pdf".