Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-04-22 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Brańsk za I kwartał 2015 r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 27/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-04-22 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Brańsk za I kwartał 2015 r.

    Obowiązywała od 2016-12-13 12:55:42 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20150504_091845.pdf".