Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 25/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-04-14 w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Brańsk sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 25/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-04-14 w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Brańsk sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok

    Obowiązywała od 2016-12-13 12:46:02 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20150416_142314.pdf".