Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 114/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-11-23 w sprawie powołania komisji przetargowej"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 114/16 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2016-11-23 w sprawie powołania komisji przetargowej

    Obowiązywała od 2016-12-13 12:38:20 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 114 16.pdf".