Historia zmian strony "Uchwała Nr XIX/96/16 Rady Miasta Brańsk z dnia 2016-12-09 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego"

  1. Tytuł: Uchwała Nr XIX/96/16 Rady Miasta Brańsk z dnia 2016-12-09 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego

    Obowiązywała od 2016-12-13 08:37:02 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Uchwała Nr XIX 96 16.pdf".