Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 23/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-04-09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości położonejna zaplaczu zabudowy przy ul. Boćkowskiej w Brańsku ozn. nr geod. 2178 o pow. 3648m2."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 23/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-04-09 w sprawie sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości położonejna zaplaczu zabudowy przy ul. Boćkowskiej w Brańsku ozn. nr geod. 2178 o pow. 3648m2.

    Obowiązywała od 2016-12-12 18:19:53 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20150414_085827.pdf".