Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 19/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-03-25 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki ozn. nr geod. 371/10 o pow. 0,7069 ha w trybie przetardu ustnego nieograniczonego"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 19/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-03-25 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki ozn. nr geod. 371/10 o pow. 0,7069 ha w trybie przetardu ustnego nieograniczonego

    Obowiązywała od 2016-12-12 17:57:52 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20150414_084634.pdf".