Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 17/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-03-16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brańsk za 2014 r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 17/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-03-16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brańsk za 2014 r.

    Obowiązywała od 2016-12-12 17:55:24 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20150319_151512.pdf".