Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 13/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-03-10 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2015 rok"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 13/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-03-10 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2015 rok

    Obowiązywała od 2016-12-12 17:50:03 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20150319_150201.pdf".