Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 12/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-03-06 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Brańsk z IV sesji"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 12/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-03-06 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Brańsk z IV sesji

    Obowiązywała od 2016-12-12 17:48:09 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20150319_145806.pdf".