Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 7/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-01-20 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2015 rok"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 7/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-01-20 w sprawie zmian w budżecie miasta Brańsk na 2015 rok

    Obowiązywała od 2016-12-12 17:45:21 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20150305_120528.pdf".