Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 6/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-01-13 w sprawie odpłatności za korzystanie z gruntów miejskich"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 6/15 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2015-01-13 w sprawie odpłatności za korzystanie z gruntów miejskich

    Obowiązywała od 2016-12-12 17:21:56 do teraz

    Zmianę wprowadził: Małgorzata Jakimiuk

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36910_20150305_120346.pdf".