Historia zmian strony "Uchwała Nr XIII/64/16 Rady Miasta Brańsk z dnia 2016-02-26 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku."

  1. Tytuł: Uchwała Nr XIII/64/16 Rady Miasta Brańsk z dnia 2016-02-26 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Brańsku.

    Obowiązywała od 2016-12-12 13:22:22 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36646_20160304_100916.pdf".