Historia zmian strony "Uchwała Nr XII/57/15 Rady Miasta Brańsk z dnia 2015-12-30 w spr. Miejskiego Prog. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016."

  1. Tytuł: Uchwała Nr XII/57/15 Rady Miasta Brańsk z dnia 2015-12-30 w spr. Miejskiego Prog. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016.

    Obowiązywała od 2016-12-12 12:38:08 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "36646_20160114_101715.pdf".