Historia zmian strony "Ogłoszenie z dnia 2020-11-06 - Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Brańsk na lata 2021-2025"

  1. Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2020-11-06 - Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Brańsk na lata 2021-2025

    Obowiązywała od 2020-11-06 08:03:27 do teraz

    Zmianę wprowadził: Anna Kołoszko

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Ogłoszenie o konsultacjach społecznych.pdf". Dodanie pliku "Projekt porogramu współpracy.pdf".