Historia zmian strony "Raport o Stanie Miasta za 2019 rok"

  1. Tytuł: Raport o Stanie Miasta za 2019 rok

    Obowiązywała od 2020-06-23 13:06:42 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie w sprawie przedstawienia raportu o stanie Miasta Brańsk za 2019 r..pdf". Dodanie pliku "RAPORT O STANIE MIASTA ZA 2019 ROK.pdf". Dodanie pliku "Informacja dot. zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Miasta Brańsk za 2019 r. .pdf". Dodanie pliku "Zgłoszenie zamiaru zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie miasta.pdf".