Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 83/20 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-03-20 w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowiskach miejskich przy ul. Mickiewicza i ul. Sienkiewicza w Brańsku"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 83/20 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-03-20 w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowiskach miejskich przy ul. Mickiewicza i ul. Sienkiewicza w Brańsku

    Obowiązywała od 2020-03-26 11:14:36 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 83 20.pdf".