Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 82/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-03-19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brańsk za 2019 r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 82/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-03-19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brańsk za 2019 r.

    Obowiązywała od 2020-03-26 11:03:10 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 82 2020.pdf".