Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 81/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-03-16 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 81/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-03-16 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Brańsk w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy

    Obowiązywała od 2020-03-17 15:45:18 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie 81 2020.pdf".