Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 80/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-03-11 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 80/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-03-11 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 r.

    Obowiązywała od 2020-03-12 09:44:15 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 80 2020.pdf".