Historia zmian strony "Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego"

  1. Tytuł: Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego

    Obowiązywała od 2020-02-25 14:53:01 do teraz

    Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Ogłoszenie o przetargu - lokal użytkowy ul. Rynek 3.pdf".