Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-01-31 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki ozn. nr geod. 380/46 o pow. 861 m2 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 76/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-01-31 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż działki ozn. nr geod. 380/46 o pow. 861 m2 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

    Obowiązywała od 2020-02-19 14:14:45 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 76 2020.pdf".