Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-01-31 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Brańsk położonego w budynku wielorodzinnym.."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-01-31 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Brańsk położonego w budynku wielorodzinnym..

    Obowiązywała od 2020-02-19 13:40:04 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 75 2020.pdf".