Historia zmian strony "Ogłoszenie z dnia 2020-02-12 - Informacja dot. uruchomienia elektronicznej giełdy towarów rolno-spożywczych (Platformy Żywnościowej)"

  1. Tytuł: Ogłoszenie z dnia 2020-02-12 - Informacja dot. uruchomienia elektronicznej giełdy towarów rolno-spożywczych (Platformy Żywnościowej)

    Obowiązywała od 2020-02-12 08:07:09 do teraz

    Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

    Zakres zmiany: Dodanie pliku "Informacja dot. uruchomienia elektronicznej giełdy towarów rolno-spożywczych (Platformy Żywnościowej).pdf". Dodanie pliku "Ulotka.pdf".