Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 71/20 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-01-29 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Brańsk ozn. nr geod. 380/46 o pow. 0,0861 ha"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 71/20 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-01-29 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Brańsk ozn. nr geod. 380/46 o pow. 0,0861 ha

    Obowiązywała od 2020-02-03 14:02:48 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 71 20.pdf".