Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-01-20 w sprawie uchylenia pełnomocnictw udzielonych dyrektorom instytucji kultury"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 70/2020 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2020-01-20 w sprawie uchylenia pełnomocnictw udzielonych dyrektorom instytucji kultury

    Obowiązywała od 2020-01-21 09:47:14 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarzadzenie Nr 70 2020.pdf".