Historia zmian strony "Uchwała Nr VIII/53/19 Rady Miasta Brańsk z dnia 2019-12-02 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych"

  1. Tytuł: Uchwała Nr VIII/53/19 Rady Miasta Brańsk z dnia 2019-12-02 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

    Obowiązywała od 2019-12-05 14:14:17 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Uchwała Nr VIII 53 19.pdf".