Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 63/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-11-25 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na zadanie "Wycinka drzew na pniu z działek ...""

 1. Tytuł: Zarządzenie Nr 63/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-11-25 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na zadanie "Wycinka drzew na pniu z działek ..."

  Obowiązywała od 2019-11-29 07:47:40 do teraz

  Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

  Zakres zmiany: Utworzono nową wersję strony

 2. Tytuł: Zarządzenie Nr 63/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-11-25 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na zadanie "Wycinka drzew na pniu z działek ..."

  Obowiązywała od 2019-11-29 07:46:45 do 2019-11-29 07:47:40

  Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.

 3. Tytuł: Zarządzenie Nr 63/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-11-25 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu ustnego nieograniczego na zadanie "Wycinka drzew na pniu z działek ..."

  Obowiązywała od 2019-11-29 07:44:07 do 2019-11-29 07:46:45

  Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 63 19.pdf".