Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 60/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-11-20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na 2019 rok"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 60/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-11-20 w sprawie zmian w budżecie Miasta Brańsk na 2019 rok

    Obowiązywała od 2019-11-21 13:45:20 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie.60.19.2019-11-20.pdf".