Historia zmian strony "Przebudowa ulicy Ściegiennego w mieście Brańsk o długości 305 mb realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych"

 1. Tytuł: Przebudowa ulicy Ściegiennego w mieście Brańsk o długości 305 mb realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

  Obowiązywała od 2019-12-04 13:15:49 do teraz

  Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf".

 2. Tytuł: Przebudowa ulicy Ściegiennego w mieście Brańsk o długości 305 mb realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

  Obowiązywała od 2019-11-29 12:14:30 do 2019-12-04 13:15:49

  Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

  Zakres zmiany: Dodanie pliku "Informacja z otwarcia ofert.pdf". Usunięcie załącznika "Informacja z otwarcia ofert.pdf ".

 3. Tytuł: Przebudowa ulicy Ściegiennego w mieście Brańsk o długości 305 mb realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

  Obowiązywała od 2019-11-14 13:19:26 do 2019-11-29 12:14:30

  Zmianę wprowadził: Magdalena Sycewicz

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Ogłoszenie o zamówieniu.pdf". Dodanie pliku "Załącznik nr 4 do SIWZ.docx". Dodanie pliku "Załącznik nr 7 do SIWZ.docx". Dodanie pliku "Załącznik Nr 6 do SIWZ.docx". Dodanie pliku "Załącznik Nr 5 do SIWZ.docx". Dodanie pliku "SIWZ.docx". Dodanie pliku "Załącznik Nr 1 do SIWZ.docx". Dodanie pliku "Załącznik Nr 3 do SIWZ.docx". Dodanie pliku "Załacznik Nr 2 do SIWZ_ Wzór umowy.docx". Dodanie pliku "Załącznik Nr 8 do SIWZ_ dokumentacja projektowa.7z". Usunięcie załącznika "Załącznik nr 7 do SIWZ.docx ". Usunięcie załącznika "Załącznik nr 4 do SIWZ.docx ". Dodanie pliku "Załącznik Nr 4 do SIWZ.docx". Dodanie pliku "Załącznik Nr 7 do SIWZ.docx".