Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 55/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-11-04 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Brańsku oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 55/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-11-04 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Brańsku oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

    Obowiązywała od 2019-11-04 14:30:38 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 55 19.pdf".