Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 53/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-10-25 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Brańsk za III kwartał 2019 r."

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 53/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-10-25 w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Miasta Brańsk za III kwartał 2019 r.

    Obowiązywała od 2019-10-29 08:35:26 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 53 19.pdf".