Historia zmian strony "Zarządzenie Nr 49/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-10-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Miasta Brańsk przeznaczonych do sprzedaży"

  1. Tytuł: Zarządzenie Nr 49/19 Burmistrza Miasta Brańsk z dnia 2019-10-07 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Miasta Brańsk przeznaczonych do sprzedaży

    Obowiązywała od 2019-10-08 12:49:32 do teraz

    Zmianę wprowadził: Mariola Kadłubowska

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Dodanie pliku "Zarządzenie Nr 49 19.pdf".